Etnomusikologian vuosikirjojen artikkelit 1986–2020 vapaana netissä

Etnomusikologian vuosikirjojen artikkelit 1986–2020 vapaana netissä

Vuodesta 1986 ilmestyneen Etnomusikologian vuosikirjan artikkelit ovat nyt vapaasti saatavilla osoitteessa https://etnomusikologia.journal.fi/issue/archive. Mukana on kaikkiaan 301 vuosikirja-artikkelia – alkaen Vesa Kurkelan ja Erkki Pekkilän etnomusikologian luonnetta ruotivasta johdantokirjoituksesta 1986 ja päätyen nykyhetken moninaisiin aiheisiin kuten populaarimusiikin autenttisuuteen ja laulunopetuksen kehollisuuteen.

Suomen etnomusikologisen seuran julkaisema vuosikirja ilmestyi 1986–2009 painettuna kirjana ja muuttui sen jälkeen avoimeksi verkkojulkaisuksi. Nyt päättyneessä digitointihankkeessa printtikauden kirjoitukset (232 artikkelia, 3350 sivua) skannattiin ja valmisteltiin näköispainoksina julkaisukuntoon. Artikkelien kirjoittajilta ja oikeudenomistajilta tiedusteltiin suostumus uudelleenjulkaisuun. Kaikki tavoitetut oikeudenomistajat antoivat suostumuksensa.

Hanke alkoi 2017 vuosikirjojen skannauksella ja metadatoituksella. Vetäjinä olivat Meri Kytö ja Saijaleena Rantanen. Skannauksesta vastasi Musiikkiarkiston Jouni Eerola. Lupaselvityksiä ja metadatatyötä jatkoi vuosina 2019 ja 2020 Janne Mäkelä, minkä jälkeen aineisto siirrettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämään Journal.fi-verkkopalveluun. Hanke sai rahoitusta Tiedekustantajien liitolta.

Artikkelit ovat palvelussa omina julkaisuina. Etnomusikologian vuosikirjojen sisällysluettelot ovat nähtävissä Suomen etnomusikologisen seuran sivuilla http://www.etnomusikologia.fi/p/vuosikirja.html.