Kirjoituskutsu KULTTUURINTUTKIMUS-lehteen 4/2019

Kirjoituskutsu KULTTUURINTUTKIMUS-lehteen 4/2019

Teema: Alkuperäiskansojen kieli ja kulttuurinen tieto

Kulttuurintutkimus-lehden alkuperäiskansojen kielten vuoden 2019 teemanumero.

Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka käsittelee ja esittelee kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta. Kulttuurintutkimuksen aiheita ovat kulttuurin muutos ja merkitykset sekä kulttuurierot. Kulttuurin ilmiöitä ja niiden tutkimusta tarkastellaan monitieteisesti esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta. Lehti ilmestyy sähköisessä ja paperisessa muodossa.

Vuosi 2019 on alkuperäiskansojen kielten teemavuosi. Kulttuurintutkimus-lehti osallistuu teemavuoteen julkaisemalla teemanumeron alkuperäiskansojen kielistä. Erikoisnumeron teemana on Alkuperäiskansojen kieli ja kulttuurinen tieto, ja sen päätoimittaa Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Janne Saarikivi.

Pyydämme teemanumeroon suomenkielisiä kirjoitusehdotuksia, jotka koskevat alkuperäiskansojen kulttuurista tietoa ja identiteettiä erityisesti kielen näkökulmasta. Kirjoitusten muotona voi olla tieteellinen artikkeli, essee, katsaus tai keskustelunavaus, puheenvuoro tai haastattelu. Lisäksi toivomme teemaan sopivia kirja-arvioita. Artikkeleiden osalta lehdessä noudatetaan referee-käytäntöä.

Toivotamme tervetulleeksi eri alkuperäiskansojen kieliä ja kulttuureja käsittelevät artikkelit miltä tahansa alueelta tai aikakaudelta. Artikkelit voivat käsitellä esim. sanastoa, paikannimistöä, elinkeinoja, taidetta, kirjallisuutta, käsitöitä ja muuta kulttuurista esineistöä ym. ja niiden kohteena voivat olla kaikki maailman alkuperäiskansat. Erityisesti haluamme teemanumerossa valaista seuraavia kysymyksiä:

•       Millä tavoin alkuperäiskansojen luontoa ja kulttuuria koskeva tieto heijastuu kielessä

•       Miten kielen avulla välitetään alkuperäiskansayhteisöjen kulttuurista tietoa

•       Miten alkuperäiskansojen tieto on uhattuna kielten muuttuessa uhanalaisiksi

•       Miten alkuperäiskansojen elinkeinojen ja paikallisuuden muutos heijastuu kielessä

Artikkelikäsikirjoitusten aikaraja on 31.5.2019. Teemanumero ilmestyy loppuvuodesta 2019.

Mikäli haluat tarjota kirjoitusta suunniteltuun teemanumeroon, pyydämme ilmoittamaan aiheen ja alustavan otsikon 31.1.2019 mennessä päätoimittajille:

 

Janne Saarikivi (vieraileva päätoimittaja),

Hanna Mattila (päätoimittaja),

Antti Teittinen (päätoimittaja),

 

Olemme iloisia, jos levität kirjoittajakutsua myös eteenpäin!

 

Kulttuurintutkimus-lehden ohjeet kirjoittajalle

http://www.kulttuurintutkimus.fi/lehti/contentp.php?p=ohjeita-kirjoittaj...