vuosikertomus

Maailman musiikin keskus vuosikertomus 2017

Tiivistelmä

Maailman musiikin keskus -instituutin keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Tavoitteena on kasvattaa musiikin kuulija-, tutkija- ja -tekijäkunnan ymmärrystä eri musiikeista yksilöiden ja yhteisöjen arvojen sekä merkitysten välittäjänä ja identiteettien vahvistajana. Tasa-arvo ja toiseuden kunnioitus on instituutin toiminnan arvoperusta. Instituutti pyrkii tavoitteeseensa mm.

Määrittelemätön