Kansainvälinen toiminta

Maailman musiikin keskuksen toiminnan ytimenä on kansainvälinen yhteistyö. Instituutti harjoittaa kansainvälistä toimintaa mm. tekemällä kehitysyhteistyötä, osallistumalla alan kansainvälisiin tapahtumiin ja toimimalla asiantuntijatahona erilaisissa kehityshankkeissa. Maailman musiikin keskus on European Forum of Worldwide Music Festivals EFWMF -verkoston perustajajäsen. Pohjoismaissa instituutti toimii aktiivisena yhteistyökumppanina mm. monikulttuurisen musiikkikasvatuksen kehittämisprojekteissa sekä vähemmistöjen musiikkien tunnettuuden edistämisessä.
Maailman musiikin keskuksen kansainvälisen toiminnan sopimuskumppaneita ovat mm.

- Bactria Cultural Centre, Tadzikistan
- Udmurtian kulttuuriministeriö
- Saranskin yliopisto, Mordva
- College of Arts Bagamoyo, Tansania
- CIDMUC, Kuuba