Sosiaalisesti vaikuttava musiikki -tutkimus: kutsu muusikkokyselyyn

Sosiaalisesti vaikuttava musiikki -tutkimus: kutsu muusikkokyselyyn

Music for Social Impact – Sosiaalisesti vaikuttava musiikki -hanke kutsuu Sinut osallistumaan muusikoille osoitettuun kyselyyn. Olet tavoittelemamme henkilö, jos olet muusikko ja olet työskennellyt viime vuosina jonkin ryhmän tai yhteisön parissa tavoitteena edistää sekä musiikillisia että sosiaalisia päämääriä, kuten osallisuutta, voimaantumista, yhteisöllisyyttä tai aktivoitumista.

Hanke tutkii ja vertailee sosiaalisesti sitoutunutta, osallistavaa musiikkitoimintaa Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Kolumbiassa ja Suomessa. Keskiössä ovat toimintaa harjoittavat muusikot: työn luonne, toimintaympäristöt sekä ammatilliset näkemykset. Hanketta koordinoi Lontoossa sijaitseva Guildhall School of Music & Drama, ja Suomesta siinä on mukana Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. (Lisätietoa hankkeesta: Guildhall, Taideyliopisto.)

Tutkimus kestää kolme vuotta (2020–2022), ja siinä on neljä vaihetta. Muusikkokyselyä edelsi julkisten aineistojen (mm. verkkosivut) pohjalta tehty vertaileva kartoitus (artikkeli ilmestyy Musiikkikasvatus-lehdessä). Kyselyn jälkeen tutkimusta syvennetään haastattelujen ja tapaustarkastelujen avulla. Tulokset julkaistaan pääosin vuoden 2022 aikana.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä, josta lomake on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi (englanninkielisen käännöksen voi pyytää allekirjoittaneelta). Vastaaminen vie noin puoli tuntia. Vastausaikaa on 15.11.2020 saakka. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä sähköpostiosoitetta tai muita yksilöiviä tietoja yhdistetä vastauksiin.

Toivomme, että levittäisit tätä viestiä tai kyselylinkkiä, jotta tavoittaisimme mahdollisimman monia sosiaalisen musiikkitoiminnan harjoittajia. Tarkoituksemme on tuottaa tietoa, joka hyödyttää muusikoita toiminnan kehittämisessä ja oppilaitoksia siihen valmistavan koulutuksen suunnittelussa. Tilaajille, osallistujille ja muille yhteiskuntapiireille tutkimus avaa toiminnan luonnetta, tavoitteita ja vaikutuksia.

Vastauksesta jo etukäteen kiittäen

Sari Karttunen

Yliopistotutkija, Taideyliopisto, , +358 50 327 1414