Tutkimuskohteena afrikkalaisten muusikoiden historia ja merkitys Suomessa

 
 

Musiikkiarkisto ja Maailman musiikin keskus toimivat yhdessä hankkeessa, jonka tavoitteena on kartoittaa afrikkalaismuusikoiden historiaa Suomessa, keskittyen aluksi erityisesti 1980- ja 1990-lukuun.  Jos sinulla sattuu olemaan esimerkiksi keikkatallenteita tai lehtileikkeitä tai jotain muuta aineistoa tuolta ajalta, ota yhteyttä! Tutkija Elina Seye ottaa tietoja vastaan osoitteessa:

Haastattelujen lisäksi kartoitetaan ja kerätään saatavilla oleva julkaisematon materiaali. Hankkeessa luetteloidaan ja arkistoidaan kuitenkin myös julkistettua aineistoa, sillä esimerkiksi äänitteinä tai videotallenteina julkaistujen esitysten saatavuus ja levinneisyys on rajallinen. Erityistä huomiota hankkeessa kiinnitetään 1980- ja 1990-luvuilla tallennetun analogisen äänite- ja videomateriaalin (c-kasetit, VHS-tallenteet) kokoamiseen ja digitointiin, sillä tämä materiaali alkaa ikänsä puolesta olla välittömässä tuhoutumisvaarassa. Videotallenteet ovat ensiarvoisen tärkeitä tanssi-, teatteri- ja muiden esitystilanteiden arkistoinnin kannalta.

Musiikkiarkisto (Music Archive JAPA) & Global Music Centre are collecting information and materials on the history of African musicians in Finland, focusing especially on the 1980's and 1990's. In case you have some audio or video recordings of African music events or any other related materials, let us know! Please write to researcher Elina Seye:

Maailman musiikin keskus - Global  Music Centre

www.globalmusic.fi
 

Hanketta on rahoittanut / The researh project has been funded by: Koneen Säätiö - Kone Foundation.