Uusi Musiikki kulttuurina -kirja ilmestynyt

Torstaina, 17.10. klo 14.00 Helsingissä Gaudeamus Kirja & Kahvissa keskustelutilaisuus Pirkko Moisalan & Elina Seyen toimittamasta uudesta kirjasta "Musiikki kulttuurina" (Suomen Etnomusikologinen Seura, 2013). Kirjan toimittajia haastattelee musiikintutkija Sibone Oroza.

Musiikki kulttuurina on johdanto etnomusikologian näkökulmiin, tutkimusmenetelmiin ja -asetelmiin suomalaisten tutkijoiden esitteleminä. Etnomusikologia on tieteenala, joka tutkii musiikkia kulttuurina ja kulttuurissa. Kirjan 16 artikkelissa esitellään musiikintutkimuksessa käytettyjä etnografisia ja musiikkianalyyttisiä tutkimusasetelmia, osallistuvia ja osallistavia tutkimusotteita sekä erilaisten kulttuurintutkimuksen teorioiden soveltamista musiikin tutkimuksessa. Tutkimukset käsittelevät populaari- ja kansanmusiikkia, länsimaista taidemusiikkia, maailmanmusiikkia, lastenmusiikkia, äänimaisemia ja tanssia sosiaalisena toimintana. Niissä tarkastellaan musiikin medioitumista ja ylirajaisuutta, paikallisen ja globaalin eroja sekä sukupuolen ja identiteetin rakentumista musiikkikäytänteissä.