Maailman musiikin keskuksen strategia 2023-2027

VISIO
Musiikin moninaisuus kuuluu, näkyy ja kukoistaa Suomessa.
Maailman musiikin keskuksella on vahva rooli yksilöiden ja yhteisöjen toiminnan mahdollistajana ja musiikillisten identiteettien vahvistajana.
ARVOT
Yhdenvertaisuus
Moninaisuus
Saavutettavuus
Ilmaisunvapaus
MISSIO
Maailman musiikin keskus edistää musiikkien moninaisuutta, tukee ilmaisunvapautta ja toimii asiantuntevana vaikuttajana yhteiskunnassa.
PAINOPISTEET VUOSILLE 2023 - 2027
  • Toimintamme tukee maailman musiikkikulttuurien moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.
  • Tuotamme tietoa, kokemuksia ja elämyksiä maailman musiikeista.
  • Kannustamme eri taustoista tulevia muusikoita ja musiikinharrastajia luovuuteen ja oman tarinansa kertomiseen musiikin keinoin.
  • Vaikutamme eritaustaisten muusikoiden osallisuuden lisääntymiseen musiikin kentällä ja kulttuuripolitiikan päätöksenteossa.
  • Koko toimintamme rakentuu kestävän tulevaisuuden periaatteille.