Tutkimuksia

Alla olevia tutkimuksia ja selvityksiä koskevat tiedustelut ja tilaukset:

Taiteen keskustoimikunta Julkaisut
Vuorikatu 24, PL 185
00101  Helsinki
puh. 0295330700
taike-asiakaspalvelu [at] minedu.fi

Tutkimusyksikön julkaisuja -sarjan
(ISSN 1796-6612) julkaisut

n:o 30
Robert ARPO & Pekka OESCH: Kansanmusiikin ammattilaiset. Taloudellinen tilanne ja toimintaympäristö. (Professional folk musicians in Finland. Summary.)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-62-7.


Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja -sarjan
(ISSN 0785-4889) julkaisut

n:o 25
Pekka OESCH: Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö. Kehitys ja käytännöt. (Culture, Companies and Sponsorship. Development and Practice. English Summary.)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2002. ISBN 952-5253-39-2
loppuunmyyty [koko julkaisu, 134 s., 392 kt]

n:o 18
Pekka OESCH: Elokuvantekijöiden toimeentulo. Tutkimus taloudellisesta asemasta 1989 ja 1992. (The Economic Situation of Cinematographers in Finland. English Summary.)
Painatuskeskus. Helsinki 1995. ISBN 951-37-1648-1


n:o 8
Pekka OESCH: Säveltaidetta vai musiikkipolitiikkaa? Tutkimus valtion säveltaidetoimikunnasta vuosina 1968 - 1989. (Art or Policy? A Study of the Finnish National Council for Music 1968-1989. Summary.)
Valtion painatuskeskus. Helsinki 1990. ISBN 951-37-0203-0


Tilastotietoa taiteesta -sarjan
(ISSN 0788-0278) julkaisut

n:o 40
Pekka OESCH: Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999-2008. (Company support for the arts and culture in Finland in 2008 and the changes in the support 1999-2008. Summary.)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2010. ISBN 978-952-5253-78-8.


n:o 38
Pekka OESCH: Säätiöiden tuki taiteille 2001 ja 2005. (Foundation support for the Arts in 2001 and 2005. Summary).
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2008. ISBN 978-952-5253-69-6

n:o 34
Pekka OESCH: Yritysten tuki taiteille 2003 ja tuen muutokset 1993-2003. (Company Support for the Arts and Heritage in Finland 2003 and Changes in the Support 1993-2003. Summary.)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2005. ISBN 952-5253-53-8
[yhteenveto] [summary]

n:o 32
Pekka OESCH: Kulttuuriyhteisöjen harkinnanvarainen tuki. Valtionavustusjärjestelmän muutokset ja yhteisöjen toimintamahdollisuudet. (Discretionary aid to cultural organisations. Changes in the Government transfer system and opportunities of organisations. Summary)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2004. ISBN 952-5253-49-X

n:o 30
Pekka OESCH: Valtion tuki kulttuurille 2001. Opetusministeriön hallinnonalan määrärahat. (State support for culture in 2001. Cultural appropriations provided by the Ministry of Education. Summary)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2002. ISBN 952-5253-43-0

n:o 27
Pekka OESCH: Yritysten tuki taiteille 1999. (Company Support for the Arts and Heritage in Finland 1999. Summary)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2001. ISBN 952-5253-18-X

n:o 24
Pekka OESCH: Kulttuuri- ja taideyhdistysten rakennemuutos. (Finnish cultural and art associations in transition in the 1990s. Summary).
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2000. ISBN 952-5253-21-X

n:o 23
Pekka OESCH: Säätiöiden tuki taiteille 1993 ja 1997. (Foundations as supporters of the arts. Summary).
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-13-19

n:o 20
Pekka OESCH: Yritysten tuki taiteille 1996. (Company Support for the Arts and Heritage in Finland in 1996. Summary.).
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-09-0

n:o 17
Pekka OESCH: Musiikkiteollisuus Suomessa. Rakenne, työllisyys ja talous. (The Music Industry in Finland. Summary)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1998. ISBN 951-5253-01-5

n:o 15a
Pekka OESCH: Julkiset kulttuurimäärärahat 1994. (Public Expenditure on the Arts and Culture in Finland 1994. Summary). 2. tarkistettu painos.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1997. ISBN 951-53-1510-7

n:o 15
Pekka OESCH: Julkiset kulttuurimäärärahat 1994. (Public Expenditure on the Arts and Culture in Finland 1994. English Summary)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1996. ISBN 951-53-0941-7

n:o 11
Pekka OESCH: Yritysten tuki taiteille 1993 & taiteen tuen vaihtelut vuosina 1984-93. (Company Support for the Arts in Finland in 1993 and changes in support during the period 1984-93. Summary.)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1995. ISBN 951-53-0555-1

n:o 8
Pekka OESCH : Yritysten tuki taiteille 1990. (Company Support for the Arts in Finland in 1990. Summary.)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1993. ISBN 951-47-6092-1

n:o 5B
Pekka OESCH: Alueoopperoiden toiminta ja talous 1979-1988. (Regional Operas: functioning and financing 1979-1988. Summary.)
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-5494-8